Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği

Obezite cerrahisi öncesi ve sonrasında;  danışmanlık hizmeti verdiğimiz özel bir birimdir. Tıbbı konularda desteğiniz dr’unuzdan beslenme tedavisi konusunda desteğiniz ise huzurlu beslenme’de…..Özellikle BKİ>35 Kg/ m2aşırı kilolu iseniz ve 1 veya daha fazla sayıda  kronik hastalık var ise ( Koroner arter hastalıgı, tip 2 diyabet, uyku apnesi, hipertansiyon, yağlı karaciğer, dislipidemi, gastroözefajiyal reflü, astım v.b yaşam kalitesini bozan herhangi bir hastalık) durumunda; BKİ>40 Kg/mMorbid Obez iseniz  bu konuda yetkilendirilmiş sağlık ekibi tarafından kurulan komisyon ile ameliyata  karar verilir. Sağlıklı kilo verme süreci v.b sorularınızda danışma  ve beslenme tedavisi konusunda bilgi almak için de bize ulaşabilirsiniz….

OBEZİTE TEDAVİSİ

Obezite’de beslenme tedavisi ile bireyin vücut ağırlığının, boyuna göre olması gereken sağlıklı aralıklara indirilmesi hedeflenmektedir. Amaç; bireye doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması ve bu alışkanlığın yaşam tarzı haline getirilmesidir.

Obezite tedavisinde kullanılan diyetler, birey özgü planlanılır. Bireyin yaşı, cinsiyeti, beslenme alışkanlıkları, sistematik hastalıklarının varlığı, metabolik ve biyokimyasal bulguları saptanarak tıbbı beslenme tedavisi planlaması düzenlenir. Ayrıca; danışandan besin tüketim kaydı alınarak günlük fiziksel aktivite düzeyide irdelenir.

Uygulanacak zayıflama diyetleri, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun planlanarak gerekli beslenme eğitimide verilerek danışanın listeye uyumluluğu sağlanır.

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ TEDAVİSİ

Vücut ağırlığının denetiminde davranış değişikliği tedavisi, fazla ağırlık kazanımına neden olan beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz davranışları olumlu yönde değiştirmeyi ve/veya azaltmayı, olumlu davranışları ise destekleyerek yaşam tarzı haline gelmesini amaçlayan bir tedavi şeklidir. Obezite tedavi sürecinde oldukça önemli bir unsurdur.

FİZİKSEL AKTİVİTE

Fiziksel aktivite; vücut ağırlık kaybının sağlanması ve kaybedilen ağırlıgın geri kazanımının önlenmesinde önemli bir  etkiye sahiptir.Dünya Obezite Federasyonu (2002), vücut ağırlık kaybıyla beraber kronik hastalık riskiniz azaltılması için tercihen her gün 30 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapılmasını önermektedir. Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM,2009) ise vücut ağırlık kazanımının önlenmesinde ve orta düzeyde vücut ağırlık kaybının sağlanmasında, orta düzeyde enerji kısıtlaması yapılan diyetle beraber haftada 150-250 dakikalık orta yoğunlukda fiziksel aktivite yapılmasını önermektedir. Fakat; önemli düzeyde vücut ağırlığının kaybının sağlanması kaybedilen ağırlığın korunmasındsa fiziksel aktivite düzeyinin haftada >250 dakikaya çıkarılması gerektiği bildirilmişdir.

İLAÇ TEDAVİSİ (FARMAKOTERAPİ)

Obezite tedavisinin başarılı olması için bireyin ilaç tedavisinin yanı sıra tıbbı beslenme tedavisi, egzersiz ve davranış değişikliği tedavisininde sürdürülmesi gereklidir.

BARİATRİK CERRAHİ

Bariatrik cerrahide besinlerle alınan enerjinin azaltılmasına yönelik hedef, besinlerin gastrointestinal sistemde emilimlerini azaltmaktır. Bu amaçla bypass, gastroplasti, gastrik bantlama, gastrik balon dilatasyonu vb. yöntemleri kullanılır. Bu konuda yeterli bilgiyi bu konuda uzman Dr’unuzdan almalısınız her zaman için…

Uzman ekibimizle sunduğumuz tüm bu hizmetlerden faydalanmak için bizlere aşağıdaki Whatsapp numarasından ve iletişim formundan ulaşabilirsiniz.

0554 950 58 10